انجام پروژه مهندسی عمران توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه

 • تحلیل و طراحی سازه های بتنی و فولادی

 • ارائه دفترچه محاسبات و نقشه اجرایی

 • انجام تحلیل های – پوش آور – تاریخچه زمانی خطی و غیر خطی – طیفی

 • تحلیل و طراحی سازه های خاص سوله ، سازه فضاکار، تابلو بیلبورد ، دکل

 • تحلیل و طراحی پل

 • انجام پروژه ETABS و پروژه فولاد و بتن

 • انجام پروژه متلب مهندسی عمران

 • انجام پروژه SAP و SAFE

 • انجام پروژه متره و برآورد، راهسازی و بارگذاری

 • تحلیل و طراحی پل، تحلیل استاتیکی و دینامیکی پی ها

 • انجام پروژه آب و فاضلاب با نرم افزارهای Watercad ، WaterGams ، Sewercad ، Epanet ، ModFlow