انجام پروژه مهندسی برق توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه

  • شبیه سازی کانال مخابراتی از قبیل کانال نویزی و کانال فیدینگ

  • شبیه سازی سیستم ارسال و دریافت مخابراتی، مسایل مربوط به مدولاسیون

  • شبیه سازی سیستم کدینگ منبع و کانال

  • تحلیل مسایل در حوزه ی پردازش سیگنال

  • تحلیل صدا و آنالیز پارامتر سیگنال صدا