انجام پروژه تری دی مکس توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه

  • انجام پروژه معماری با تری دی مکس

  • طراحی و مدلسازی با 3ds Max

  • انجام پروژه تری دی مکس دیزاین

  • مدل‌سازی اطلاعات با 3ds Max

  • رندرگیری با 3ds Max

  • انجام پروژه سه بعدی با 3ds Max