طراحی کنترل کننده غیر خطی برای مدل غیر خطی پیل سوختی تحت شرایط ورودی اشباع و با اثرات نامعینی و اغتشاش با نرم افزار متلب

طراحی کنترل کننده غیر خطی برای مدل غیر خطی پیل سوختی تحت شرایط ورودی اشباع و با اثرات نامعینی و اغتشاش با نرم افزار متلب

بیش از 50% تخفیف ویژه محصولات فروشگاه در کمپین ماسک بزنیم!ورود به فروشگاه
+