تشخیص هویت با استفاده از ویژگی های رگ دست

بیش از 50% تخفیف ویژه محصولات فروشگاه در کمپین ماسک بزنیم!ورود به فروشگاه
+