تشخیص سرطان پوست با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک چند هدفه

تشخیص سرطان پوست با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک چند هدفه

بیش از 50% تخفیف ویژه محصولات فروشگاه در کمپین ماسک بزنیم!ورود به فروشگاه
+