تشخیص جنسیت نویسنده با توجه به ویژگی های متن

بیش از 50% تخفیف ویژه محصولات فروشگاه در کمپین ماسک بزنیم!ورود به فروشگاه
+