تحلیل و آنالیز تنش و کرنش ناشی از پیچش روی قطعه ی مسی با نرم افزار آباکوس

تحلیل و آنالیز تنش و کرنش ناشی از پیچش روی قطعه ی مسی با نرم افزار آباکوس

بیش از 50% تخفیف ویژه محصولات فروشگاه در کمپین ماسک بزنیم!ورود به فروشگاه
+