انجام چهار عمل اصلی روی دو عدد چند رقمی به زبان اسمبلی

بیش از 50% تخفیف ویژه محصولات فروشگاه در کمپین ماسک بزنیم!ورود به فروشگاه
+