انتقال حرارت پایای هدایتی نامتقارن در استوانه های کامپوزیتی

بیش از 50% تخفیف ویژه محصولات فروشگاه در کمپین ماسک بزنیم!ورود به فروشگاه
+