ارزیابی نرم افزار انتخاب واحد دانشگاه) به کمک شبکه عصبی با متلب

ارزیابی نرم افزار انتخاب واحد دانشگاه) به کمک شبکه عصبی با متلب

بیش از 50% تخفیف ویژه محصولات فروشگاه در کمپین ماسک بزنیم!ورود به فروشگاه
+