ارتعاش غیرخطی میکروتیر حامل سیال روی بستر ویسکوالاستیک تحت بارمحوری

ارتعاش غیرخطی میکروتیر حامل سیال روی بستر ویسکوالاستیک تحت بارمحوری

بیش از 50% تخفیف ویژه محصولات فروشگاه در کمپین ماسک بزنیم!ورود به فروشگاه
+