شماره حساب ها

بانک شهر

شماره حساب: ۷۰۰۷۹۲۶۵۸۲۵۷

شماره کارت: 4444- 2909- 0610 – 5047

شماره شبا: IR670610000000700792658257

بانک پارسیان (موقتا غیرفعال)شماره حساب ها

شماره حساب: 8009674175

شماره کارت: 2466 – 5921 – 0610 – 6221

شماره شبا: IR870540200680000967417005

  • کلیه حساب ها به نام فرنام جامبر صادقیان می باشد.
  • عنایت داشته باشید که پس از واریز به شماره حساب، یا شماره کارت و یا شماره شبا لازم است که شماره پیگیری تراکنش، مبلغ واریزی و بانک مورد نظر را از طریق آدرس ایمیل برایمان ارسال فرمایید.