گروه 1.2.3 پروژه با همکاری اساتید دانشگاههای معتبر کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مهندسی مکانیک نموده است.

دوره های آموزشی مهندسی مکانیک به صورت کارگاه آموزشی و تدریس خصوصی ارائه می شود.

دوره آموزشی مکانیک در بخش نرم افزار به دو سطح مقدماتی و پیشرفته تقسیم بندی می گردد.

تدریس خصوصی دروس عمومی و تخصصی مهندسی مکانیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می گردد.

دوره های آموزشی مهندسی مکانیک

برنامه و تعرفه دوره های آموزشی مهندسی مکانیک

دوره های آموزشی ویژه اسفند 1394

ردیف نام کارگاه سطح دوره مدت دوره (ساعت) تعداد جلسات هزینه دوره (تومان)
1 کتیا CATIA مقدماتی 12 8 300,000
2 کتیا CATIA پیشرفته 12 8 300,000
3 سالیدورک SOLIDWORKS مقدماتی 16 8 250,000
4 سالیدورک SOLIDWORKS پیشرفته 16 8 300,000
5 آباکوس ABAQUS مقدماتی 16 8 250,000
6 آباکوس ABAQUS پیشرفته 16 8 300,000
7 انسیس ANSYS WORKBENCH مقدماتی 16 8 250,000
8 انسیس ANSYS WORKBENCH پیشرفته 16 8 300,000
9 متلب MATLAB مقدماتی 16 8 250,000
10 متلب MATLAB پیشرفته 16 8 300,000

کارگاههای یک روزه

11 کارگاه یک روزه بهینه‌سازی (الگوریتم ژنتیک، پرندگان، مورچگان و ارائه کدهای آماده برای آن­ها) 8 1 روز 150,000
12 کارگاه یک روزه شبکه عصبی (MLP, RBF, ANFIS) 8 1 روز 150,000
13 کارگاه یک روزه مکانیک شکست در ABAQUS 8 1 روز 150,000
14 کارگاه یک روزه مدل‌سازی و تحلیل پیشرفته کامپوزیتها در ANSYS COMPOSITE PREPOST (ACP) 8 1 روز 150,000
15 کارگاه یک روزه How to Apply (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150,000
16 کارگاه یک روزه TOEFL Tricks (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150,000
17 کارگاه یک روزه GRE Quantitative (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150,000

رئوس مهمترین مطالب ارائه شده در دوره آموزشی

1) کارگاه آموزشی کتیا CATIA مقدماتی

 • آشنایی با محیط‌های مختلف نرم‌افزار و معرفی قابلیت‌های هر محیط
 • نحوه مدل‌سازی قطعات در محیط Part design و معرفی کامل جعبه ابزار‌های موجود در این محیط
 • نحوه استخراج خواص جرمی شامل مرکز جرم، ممان‌های اینرسی و … قطعات در نرم‌افزار
 • نحوه فرمول نویسی در نرم‌افزار
 • نحوه تهیه نقشه دو بعدی از قطعات مدل‌سازی شده در محیط Drafting
 • نحوه تلرانس‌گذاری و سایر اطلاعات ضروری در نقشه
 • نحوه مونتاژ قطعات در محیط Assembly design و معرفی کامل جعبه ابزار‌های موجود در این محیط
 • نحوه چک کردن مجموعه‌های مونتاژی برای عدم وجود تداخل و ایرادات دیگر در مجموعه
 • مدل‌سازی و تهیه نقشه از چندین قطعه مهم صنعتی

2) کارگاه آموزشی کتیا CATIA پیشرفته

 • نحوه مدل‌سازی و مونتاژ مجموعه‌های پیچیده صنعتی
 • نحوه طراحی سطوح در محیط Generative shape design
 • نحوه مدل‌سازی ورقات فلزی در محیط Sheet metal design
 • نحوه کار با Macro نرم‌افزار
 • نحوه بهینه‌سازی قطعات در نرم‌افزار
 • نحوه انجام تحلیل تنش و کرنش در محیط Generative structural analysis
 • نحوه انجام آنالیز مودال و محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه در محیط Generative structural analysis
 • مدل‌سازی و تهیه نقشه از چندین قطعه پیشرفته مهم صنعتی

3) کارگاه آموزشی SOLIDWORKS – مقدماتی

 • آشنایی با محیط‌های مختلف نرم‌افزار و معرفی قابلیت‌های هر محیط
 • نحوه مدل‌سازی قطعات در محیطPart و معرفی کامل جعبه ابزار‌های موجود در این محیط
 • نحوه استخراج خواص جرمی شامل مرکز جرم، ممان‌های اینرسی و … قطعات در نرم‌افزار
 • نحوه تهیه نقشه دو بعدی از قطعات مدل‌سازی شده در محیط Drawing
 • نحوه تلرانس‌گذاری و سایر اطلاعات ضروری در نقشه
 • نحوه مونتاژ قطعات در محیطAssembly و معرفی کامل جعبه ابزار‌های موجود در این محیط
 • نحوه چک کردن مجموعه‌های مونتاژی برای عدم وجود تداخل و ایرادات دیگر در مجموعه
 • مدل‌سازی و تهیه نقشه از چندین قطعه مهم صنعتی

4) کارگاه آموزشی SOLIDWORKS – پیشرفته

 • مونتاژ پیشرفته قطعات در محیط Assembly
 • نقشه کشی پیشرفته در محیط Drawing
 • نحوه طراحی سطوح انحنا‌دار (Surface)
 • نحوه مدل‌سازی ورقات فلزی در محیطSheet metal
 • شبیه‌سازی حرکت مکانیزم‌ها در نرم‌افزار در محیط Motion analysis
 • نحوه کار با Macro نرم‌افزار
 • نحوه انجام تحلیل‌های تنش و کرنش در نرم‌افزار
 • مدل‌سازی و تهیه نقشه از چندین قطعه پیشرفته مهم صنعتی

5) کارگاه آموزشی ABAQUS – مقدماتی

 • آشنایی با مبانی علمی روش اجزای محدود
 • آشنایی با ماژول‌های مختلف نرم‌افزار شامل:

Sketch, Part, Property, Assembly, Step, Interaction, Load, Mesh, Job, Visualization

 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات دو بعدی (Plane stress, Plane strain, Axisymmetric)
 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات سه بعدی
 • نحوه مدل‌سازی اجسام صلب و تغییر شکل‌پذیر
 • نحوه پارتیشن بندی اجسام در نرم‌افزار
 • نحوه تعریف خواص الاستیک و پلاستیک در نرم‌افزار
 • نحوه تعریف و تحلیل مواد کامپوزیتی در نرم‌افزار
 • نحوه تعریف تماس (Contact) بین اجسام
 • معرفی کامل روش‌های مختلف برای مش‌بندی اجسام پیچیده
 • نحوه انجام تحلیل کمانش در نرم‌افزار
 • نحوه انجام آنالیز مودال و محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه
 • حل چندین مسئله مهم صنعتی و دانشگاهی

6) کارگاه آموزشی ABAQUS – پیشرفته

 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه انجام تحلیل کمانش در نرم‌افزار برای قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه انجام آنالیز مودال و محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه برای قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل دقیق قطعات کامپوزیتی
 • نحوه تعریف و تحلیل صفحات لانه زنبوری (Honey comb) و صفحات ساندویچی (Sandwich panel)
 • نحوه انجام آنالیزهای ترموالاستیسیته (کوپل تنش و حرارت) در مواد
 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل قطعات با استفاده از تکنیک Sub modeling
 • نحوه شبیه‌سازی فرآیندهای شکل‌دهی فلزات
 • نحوه شبیه‌سازی پدیده ضربه در نرم‌افزار
 • نحوه مدل‌سازی ترک‌های دو بعدی و تعیین ضرایب شدت تنش مربوطه
 • نحوه مدل‌سازی ترک‌های سه بعدی و تعیین ضرایب شدت تنش مربوطه
 • حل چندین مسئله پیشرفته مهم صنعتی و دانشگاهی

7) کارگاه آموزشی ANSYS WORKBENCH – مقدماتی

 • آشنایی با مبانی علمی روش اجزای محدود
 • آشنایی با محیط‌های مختلف نرم‌افزار شامل:

Static structural, Engineering data, Design modeler, Mechanical, Linear buckling, Modal

 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات دو بعدی (Plane stress, Plane strain, Axisymmetric)
 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات سه بعدی
 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل پارامتری اجسام
 • نحوه تعریف خواص الاستیک و پلاستیک در نرم‌افزار
 • نحوه تعریف و تحلیل مواد کامپوزیتی در نرم‌افزار
 • نحوه تعریف تماس (Contact) بین اجسام
 • نحوه کوپل کردن محیط‌های مختلف نرم‌افزار به یکدیگر
 • نحوه انجام تحلیل کمانش خطی در نرم‌افزار
 • نحوه انجام آنالیز مودال و محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه
 • نحوه شبیه‌سازی فرآیندهای شکل‌دهی فلزات
 • حل چندین مسئله مهم صنعتی و دانشگاهی

8) کارگاه آموزشی ANSYS WORKBENCH – پیشرفته

 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه انجام تحلیل کمانش در نرم‌افزار برای قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه انجام آنالیز مودال و محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه برای قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه مدل‌سازی دقیق قطعات کامپوزیتی در محیط Ansys composite prepost (ACP)
 • نحوه تعریف تئوری‌های مختلف واماندگی مواد کامپوزیتی در محیط Ansys composite prepost (ACP)
 • نحوه محاسبه ماتریس‌های [A]، [B] و [D] در مواد کامپوزیتی توسط نرم‌افزار
 • نحوه تعریف و تحلیل صفحات لانه زنبوری (Honey comb) و صفحات ساندویچی (Sandwich panel)
 • نحوه مدل‌سازی ترک و تعیین ضرایب شدت تنش مربوطه
 • نحوه انجام بهینه‌سازی در محیط Response surface optimization
 • نحوه انجام بهینه‌سازی در محیط Direct optimization
 • شبیه‌سازی فرآیندهای شکل‌دهی Fullering و Deep drawing
 • حل چندین مسئله پیشرفته مهم صنعتی و دانشگاهی

9) کارگاه آموزشی MATLAB – مقدماتی

 • معرفی فضای نرم افزار
 • معرفی توابع ریاضی
 • ماتریس­ها و بردارها
 • برنامه­نویسی در فضای نرم­افزار (if، for، while،…)
 • کد نویسی در فایل‌های متنی یا m- فایل‌ها
 • رسم نمودارهای دو بعدی و رویه­های سه بعدی- نحوه رسم نمودار برای مقالات
 • ذخیره­سازی و فراخوانی داده­ها با فرمت­های مختلف
 • حل معادلات جبری و دیفرانسیل به روش تحلیلی و عددی

10) کارگاه آموزشی MATLAB – پیشرفته

 • مروری بر برنامه نویسی در متلب
 • کد نویسی پیشرفته در فایل‌های متنی یا m- فایل‌ها
 • حل معادلات پارشال و دیفرانسیل
 • معرفی فضای سیمولینک
 • حل معادلات جبری و دیفرانسیل در فضای سیمولینک
 • GUI و پیاده‌سازی برنامه‌های مختلف در فضای گرافیکی GUI
 • معرفی جعبه ابزارهای مختلف مانند برازش منحنی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی و …

برنامه آموزشی و تعرفه کارگاههای یک روزه

کارگاههای یک روزه ویژه اسفند ماه 1394

ردیف نام دوره مدت دوره (ساعت) تعداد جلسات هزینه دوره (تومان)
1 کارگاه یک روزه بهینه‌سازی (الگوریتم ژنتیک، پرندگان، مورچگان و ارائه کدهای آماده برای آن­ها) 8 1 روز 150000
2 کارگاه یک روزه شبکه عصبی (MLP, RBF, ANFIS) 8 1 روز 150000
3 کارگاه یک روزه مکانیک شکست در ABAQUS 8 1 روز 150000
4 کارگاه یک روزه مدل‌سازی و تحلیل پیشرفته کامپوزیتها در ANSYS COMPOSITE PREPOST (ACP) 8 1 روز 150000
5 کارگاه یک روزه How to Apply (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150000
6 کارگاه یک روزه TOEFL Tricks (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150000
7 کارگاه یک روزه GRE Quantitative (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150000

رئوس مهمترین مطالب ارائه شده در کارگاه یک روزه

1) کارگاه یک روزه بهینه‌سازی (الگوریتم ژنتیک، پرندگان، مورچگان و ارائه کدهای آماده برای آن­ها)

 • معرفی تئوری الگوریتم ژنتیک
 • نحوه کدنویسی الگوریتم ژنتیک یک هدفه
 • نحوه کدنویسی الگوریتم ژنتیک دو هدفه
 • نحوه کدنویسی الگوریتم­ها با استفاده از جعبه ابزار MATLAB
 • معرفی الگوریتم PSO، ACO
 • ارائه کد PSO و ACOو آشنایی با نحوه کارکرد آنها
 • حل چندین تمرین توسط خود متقاضیان دوره و رفع اشکالات موجود

2) کارگاه یک روزه شبکه عصبی (MLP, RBF, ANFIS)

 • معرفی تئوری شبکه عصبی­های مختلف
 • معرفی و نحوه کدنویسی MLP و RBF
 • پیش­بینی سری­های زمانی با شبکه­های عصبی
 • نحوه تربیت شبکه با الگوریتم ژنتیک
 • معرفی و نحوه کدنویسی ANFIS
 • ارائه دو مثال و حل آن با همه روش­ها و مقایسه کارایی آن­ها
 • حل چندین تمرین توسط خود متقاضیان دوره و رفع اشکالات موجود

3) کارگاه یک روزه مکانیک شکست در ABAQUS

 • آشنایی با مبانی علمی مکانیک شکست
 • معرفی المان‌های مورد نیاز برای تحلیل‌های مکانیک شکست
 • نحوه مدل‌سازی ترک‌های دو بعدی و تعیین پارامترهای شکست مورد نیاز
 • نحوه محاسبه و تعیین ضرایب هندسی موجود در ضرایب شدت تنش
 • نحوه مدل‌سازی ترکهای سه بعدی و تعیین پارامترهای شکست مورد نیاز
 • نحوه مدل‌سازی ترکهای سه بعدی نیم‌بیضوی و تعیین پارامترهای شکست مورد نیاز
 • حل چندین تمرین توسط خود متقاضیان دوره و رفع اشکالات موجود

4) کارگاه یک روزه مدل‌سازی و تحلیل پیشرفته کامپوزیتها در ANSYS COMPOSITE PREPOST (ACP)

 • آشنایی با مبانی علمی مکانیک مواد مرکب
 • نحوه مدل‌سازی دقیق مواد کامپوزیتی
 • نحوه محاسبه ماتریس‌های [A]، [B] و [D] در مواد کامپوزیتی توسط نرم‌افزار
 • نحوه ترسیم تنش و کرنش بین لایه‌ای در مواد کامپوزیتی توسط نرم افزار
 • نحوه تعریف تئوری‌های مختلف واماندگی مواد کامپوزیتی
 • نحوه تعریف و تحلیل صفحات لانه زنبوری (Honey comb) و صفحات ساندویچی (Sandwich panel)
 • حل چندین تمرین توسط خود متقاضیان دوره و رفع اشکالات موجود

15) کارگاه یک روزه How to Apply (ویژه تمامی رشته‌ها)

 • آشنایی با دانشگاه‌ها و ارائه روش مستقیم ارتباط با اساتید
 • نحوه نوشتن Resume، SOP و Biographical Sketch
 • نحوه سفارش ارسال کارنامه از ETS
 • آشنایی با (WES (World Education System
 • فرقTOEFL و IELTS در دانشگاه‌های مختلف
 • نحوه گرفتن ویزا و وقت سفارت
 • ارائه کم هزینه‌ترین راه برای پرداخت‌ها
 • نحوه آزادسازی مدارک و ارسال رسمی آنها
 • Admission و فرم I20

16) کارگاه یک روزه TOEFL Tricks (ویژه تمامی رشته‌ها)

 • آشنایی با آزمون TOEFL
 • ارائه فایل‌های آمادگی آزمون
 • تمپلیت‌های Speaking و Writing
 • بررسی تمامی سوالات Speaking و Writing بصورت مجزا
 • ارائه روش‌های نوین برای سوالات Speaking
 • ارائه روش‌های نوین برای سوالات Listening
 • ارائه روش‌های نوین برای سوالات Reading

17) کارگاه یک روزه GRE Quantitative (ویژه تمامی رشته‌ها)

 • آشنایی با آزمون GRE
 • ارائه فایل‌های آمادگی آزمون
 • بررسی تمامی مباحث Quantitative
 • Algebra
 • Fractions, Decimals & Percent
 • Geometry
 • Number Properties
 • Quantitative Comparisons
 • Data Interpretation

تدریس خصوصی نرم افزار

لیست نرم افزار‌‎ها برای تدریس خصوصی

ردیف نام نرم‌افزار
1 CATIA – مقدماتی
2 CATIA – پیشرفته
3 SOLIDWORKS – مقدماتی
4 SOLIDWORKS – پیشرفته
5 ABAQUS – مقدماتی
6 ABAQUS – پیشرفته
7 ANSYS WORKBENCH – مقدماتی
8 ANSYS WORKBENCH – پیشرفته
9 MATLAB – مقدماتی
10 MATLAB – پیشرفته

توضیحات:

  • مدرسان تمام نرم‌افزارهای فوق از برجسته‌ترین فارغ التحصیلان دکتری و یا دانشجویان دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران می‌باشند.
  • هزینه تدریس خصوصی نرم‌افزارهای فوق برای دوره‌های مقدماتی ساعتی 75,000 تومان و برای دوره‌های پیشرفته ساعتی 100,000 می‌باشد و حداقل ساعت مورد قبول برای تدریس خصوصی 10 ساعت درنظر گرفته شده است.
  • مدت زمان هر جلسه 2 ساعت می‌باشد.

تدریس خصوصی دروس

لیست دروس تدریس خصوصی مهندسی مکانیک

مقطع نام درس
کارشناسی ریاضی 1
ریاضی 2
معادلات دیفرانسیل
محاسبات عددی
ریاضی مهندسی
فیزیک 1
فیزیک 2
نقشه‌کشی صنعتی
استاتیک
دینامیک
دینامیک ماشین
مقاومت مصالح 1
مقاومت مصالح 2
طراحی اجزا 1
طراحی اجزا 2
ترمودینامیک 1
ترمودینامیک 2
مکانیک سیالات 1
مکانیک سیالات 2
انتقال حرارت
ارتعاشات مکانیکی
کنترل خطی
کارشناسی‌ارشد ریاضی مهندسی پیشرفته
مکانیک مواد مرکب
مکانیک محیط پیوسته
الاستیسیته
مکانیک شکست
روش‌های اجزاء محدود
کنترل غیرخطی
کنترل پیشرفته
کنترل فازی

توضیح:

     • مدرسان تمام دروس از برجسته‌ترین فارغ التحصیلان دکتری و یا دانشجویان دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران می‌باشند.
     • هزینه تدریس خصوصی دروس فوق برای دوره‌های مقدماتی ساعتی 75,000 تومان و برای دوره‌های پیشرفته ساعتی 100,000 می‌باشد و حداقل ساعت مورد قبول برای تدریس خصوصی 10 ساعت درنظر گرفته شده است.
     • مدت زمان هر جلسه 2 ساعت می‌باشد.

توضیحات:

 • مدرسان تمام دوره‌ها و کارگاههای فوق از برجسته‌ترین فارغ التحصیلان دکتری و یا دانشجویان دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران می‌باشند.
 • تمام دوره‌های آموزشی و کارگاههای فوق به صورت ماهانه برگزار می‌گردند و از اول هر ماه تا 25 آن ماه ثبت نام اولیه برای دوره‌ها و کارگاههای ماه بعد انجام می‌شود.
 • مدت زمان هر جلسه دوره‌های آموزشی 2 ساعت می‌باشد و در هر روز دو جلسه با 20 دقیقه زمان استراحت و پذیرایی بین هر کلاس برگزار می‌شود. دوره‌های آموزشی به صورت یک روز در هفته برگزار می‌گردند.
 • کلاسها مجهز به ویدیو پروژکتور می باشند، همراه داشتن لپ تاپ توصیه میشود اما الزامی نمی باشد.
 • مدت زمان هر جلسه کارگاه‌های یک روزه 2 ساعت می‌باشد و در یک روز چهار جلسه همراه با ناهار و پذیرایی کامل برگزار می‌شود. زمان شروع کارگاههای یک روزه 8 صبح و پایان آن 7 شب می‌باشد.
 • اولویت شرکت در دوره‌ها و کارگاههای فوق با کسانی است که زودتر ثبت نام نموده‌اند.
 • دوره‌ها و کارگاههای فوق در صورت رسیدن به حد نصاب تشکیل خواهند شد.
 • ثبت نام قطعی منوط به واریز کامل شهریه، پس از مشخص شدن به حد نصاب رسیدن هر دوره یا کارگاه می‌باشد.
 • در صورتی که به دلایل پیش‌بینی نشده برگزاری دوره‌های آموزشی یا کارگاههای یک روزه لغو شود کل هزینه دریافتی تا حداکثر 48 ساعت بعد به حساب مشتری باز خواهد گشت.
 • در پایان دوره فیلم ویدیویی از صفحه لپ‌تاب استاد حاوی تمام مطالب مطرح شده در دوره به تمام شرکت کنندگان اهدا می‌شود.
 • به شرکت کنندگان در دوره‌ها و کارگاههای آموزشی فوق گواهی معتبر شرکت در دوره یا کارگاه اهدا می‌شود.
 • مکان برگزاری دوره‌های آموزشی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان اقاقیا، خیابان گلبهار، کوچه گلناز، کانون نخبگان ایران

پیش ثبت نام دوره آموزشی مهندسی مکانیک