انجام پروژه سیف توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه

  • طرح کلی قالب بندی با سیف

  • طراحی کف بتنی post-tension با سیف

  • انجام پروژه سازه های بتنی با SAFE

  • تحلیل ستون با SAFE