انجام پروژه ایتبس توسط مجریان و فریلنسرهای یک دو سه پروژه

  • طراحی قاب‌ فولادی و بتنی با ایتبس

  • طراحی دیوار برشی با ایتبس

  • طراحی تیرهای مرکب با ETABS

  • مدل سازی المان‌های پوسته‌ای و رامپ‌ها با ایتبس