Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

گروه 1.2.3 پروژه با همکاری اساتید دانشگاههای معتبر کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مهندسی مکانیک نموده است.

دوره های آموزشی مهندسی مکانیک به صورت کارگاه آموزشی و تدریس خصوصی ارائه می شود.

دوره آموزشی مکانیک در بخش نرم افزار به دو سطح مقدماتی و پیشرفته تقسیم بندی می گردد.

تدریس خصوصی دروس عمومی و تخصصی مهندسی مکانیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می گردد.

دوره های آموزشی مهندسی مکانیک

برنامه و تعرفه دوره های آموزشی مهندسی مکانیک

دوره های آموزشی ویژه اسفند 1394

ردیف نام کارگاه سطح دوره مدت دوره (ساعت) تعداد جلسات هزینه دوره (تومان)
1 کتیا CATIA مقدماتی 12 8 300,000
2 کتیا CATIA پیشرفته 12 8 300,000
3 سالیدورک SOLIDWORKS مقدماتی 16 8 250,000
4 سالیدورک SOLIDWORKS پیشرفته 16 8 300,000
5 آباکوس ABAQUS مقدماتی 16 8 250,000
6 آباکوس ABAQUS پیشرفته 16 8 300,000
7 انسیس ANSYS WORKBENCH مقدماتی 16 8 250,000
8 انسیس ANSYS WORKBENCH پیشرفته 16 8 300,000
9 متلب MATLAB مقدماتی 16 8 250,000
10 متلب MATLAB پیشرفته 16 8 300,000

کارگاههای یک روزه

11 کارگاه یک روزه بهینه‌سازی (الگوریتم ژنتیک، پرندگان، مورچگان و ارائه کدهای آماده برای آن­ها) 8 1 روز 150,000
12 کارگاه یک روزه شبکه عصبی (MLP, RBF, ANFIS) 8 1 روز 150,000
13 کارگاه یک روزه مکانیک شکست در ABAQUS 8 1 روز 150,000
14 کارگاه یک روزه مدل‌سازی و تحلیل پیشرفته کامپوزیتها در ANSYS COMPOSITE PREPOST (ACP) 8 1 روز 150,000
15 کارگاه یک روزه How to Apply (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150,000
16 کارگاه یک روزه TOEFL Tricks (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150,000
17 کارگاه یک روزه GRE Quantitative (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150,000

رئوس مهمترین مطالب ارائه شده در دوره آموزشی

1) کارگاه آموزشی کتیا CATIA مقدماتی

 • آشنایی با محیط‌های مختلف نرم‌افزار و معرفی قابلیت‌های هر محیط
 • نحوه مدل‌سازی قطعات در محیط Part design و معرفی کامل جعبه ابزار‌های موجود در این محیط
 • نحوه استخراج خواص جرمی شامل مرکز جرم، ممان‌های اینرسی و … قطعات در نرم‌افزار
 • نحوه فرمول نویسی در نرم‌افزار
 • نحوه تهیه نقشه دو بعدی از قطعات مدل‌سازی شده در محیط Drafting
 • نحوه تلرانس‌گذاری و سایر اطلاعات ضروری در نقشه
 • نحوه مونتاژ قطعات در محیط Assembly design و معرفی کامل جعبه ابزار‌های موجود در این محیط
 • نحوه چک کردن مجموعه‌های مونتاژی برای عدم وجود تداخل و ایرادات دیگر در مجموعه
 • مدل‌سازی و تهیه نقشه از چندین قطعه مهم صنعتی

2) کارگاه آموزشی کتیا CATIA پیشرفته

 • نحوه مدل‌سازی و مونتاژ مجموعه‌های پیچیده صنعتی
 • نحوه طراحی سطوح در محیط Generative shape design
 • نحوه مدل‌سازی ورقات فلزی در محیط Sheet metal design
 • نحوه کار با Macro نرم‌افزار
 • نحوه بهینه‌سازی قطعات در نرم‌افزار
 • نحوه انجام تحلیل تنش و کرنش در محیط Generative structural analysis
 • نحوه انجام آنالیز مودال و محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه در محیط Generative structural analysis
 • مدل‌سازی و تهیه نقشه از چندین قطعه پیشرفته مهم صنعتی

3) کارگاه آموزشی SOLIDWORKS – مقدماتی

 • آشنایی با محیط‌های مختلف نرم‌افزار و معرفی قابلیت‌های هر محیط
 • نحوه مدل‌سازی قطعات در محیطPart و معرفی کامل جعبه ابزار‌های موجود در این محیط
 • نحوه استخراج خواص جرمی شامل مرکز جرم، ممان‌های اینرسی و … قطعات در نرم‌افزار
 • نحوه تهیه نقشه دو بعدی از قطعات مدل‌سازی شده در محیط Drawing
 • نحوه تلرانس‌گذاری و سایر اطلاعات ضروری در نقشه
 • نحوه مونتاژ قطعات در محیطAssembly و معرفی کامل جعبه ابزار‌های موجود در این محیط
 • نحوه چک کردن مجموعه‌های مونتاژی برای عدم وجود تداخل و ایرادات دیگر در مجموعه
 • مدل‌سازی و تهیه نقشه از چندین قطعه مهم صنعتی

4) کارگاه آموزشی SOLIDWORKS – پیشرفته

 • مونتاژ پیشرفته قطعات در محیط Assembly
 • نقشه کشی پیشرفته در محیط Drawing
 • نحوه طراحی سطوح انحنا‌دار (Surface)
 • نحوه مدل‌سازی ورقات فلزی در محیطSheet metal
 • شبیه‌سازی حرکت مکانیزم‌ها در نرم‌افزار در محیط Motion analysis
 • نحوه کار با Macro نرم‌افزار
 • نحوه انجام تحلیل‌های تنش و کرنش در نرم‌افزار
 • مدل‌سازی و تهیه نقشه از چندین قطعه پیشرفته مهم صنعتی

5) کارگاه آموزشی ABAQUS – مقدماتی

 • آشنایی با مبانی علمی روش اجزای محدود
 • آشنایی با ماژول‌های مختلف نرم‌افزار شامل:

Sketch, Part, Property, Assembly, Step, Interaction, Load, Mesh, Job, Visualization

 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات دو بعدی (Plane stress, Plane strain, Axisymmetric)
 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات سه بعدی
 • نحوه مدل‌سازی اجسام صلب و تغییر شکل‌پذیر
 • نحوه پارتیشن بندی اجسام در نرم‌افزار
 • نحوه تعریف خواص الاستیک و پلاستیک در نرم‌افزار
 • نحوه تعریف و تحلیل مواد کامپوزیتی در نرم‌افزار
 • نحوه تعریف تماس (Contact) بین اجسام
 • معرفی کامل روش‌های مختلف برای مش‌بندی اجسام پیچیده
 • نحوه انجام تحلیل کمانش در نرم‌افزار
 • نحوه انجام آنالیز مودال و محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه
 • حل چندین مسئله مهم صنعتی و دانشگاهی

6) کارگاه آموزشی ABAQUS – پیشرفته

 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه انجام تحلیل کمانش در نرم‌افزار برای قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه انجام آنالیز مودال و محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه برای قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل دقیق قطعات کامپوزیتی
 • نحوه تعریف و تحلیل صفحات لانه زنبوری (Honey comb) و صفحات ساندویچی (Sandwich panel)
 • نحوه انجام آنالیزهای ترموالاستیسیته (کوپل تنش و حرارت) در مواد
 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل قطعات با استفاده از تکنیک Sub modeling
 • نحوه شبیه‌سازی فرآیندهای شکل‌دهی فلزات
 • نحوه شبیه‌سازی پدیده ضربه در نرم‌افزار
 • نحوه مدل‌سازی ترک‌های دو بعدی و تعیین ضرایب شدت تنش مربوطه
 • نحوه مدل‌سازی ترک‌های سه بعدی و تعیین ضرایب شدت تنش مربوطه
 • حل چندین مسئله پیشرفته مهم صنعتی و دانشگاهی

7) کارگاه آموزشی ANSYS WORKBENCH – مقدماتی

 • آشنایی با مبانی علمی روش اجزای محدود
 • آشنایی با محیط‌های مختلف نرم‌افزار شامل:

Static structural, Engineering data, Design modeler, Mechanical, Linear buckling, Modal

 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات دو بعدی (Plane stress, Plane strain, Axisymmetric)
 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات سه بعدی
 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل پارامتری اجسام
 • نحوه تعریف خواص الاستیک و پلاستیک در نرم‌افزار
 • نحوه تعریف و تحلیل مواد کامپوزیتی در نرم‌افزار
 • نحوه تعریف تماس (Contact) بین اجسام
 • نحوه کوپل کردن محیط‌های مختلف نرم‌افزار به یکدیگر
 • نحوه انجام تحلیل کمانش خطی در نرم‌افزار
 • نحوه انجام آنالیز مودال و محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه
 • نحوه شبیه‌سازی فرآیندهای شکل‌دهی فلزات
 • حل چندین مسئله مهم صنعتی و دانشگاهی

8) کارگاه آموزشی ANSYS WORKBENCH – پیشرفته

 • نحوه مدل‌سازی و تحلیل تنش و کرنش قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه انجام تحلیل کمانش در نرم‌افزار برای قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه انجام آنالیز مودال و محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه برای قطعات مونتاژی پیچیده
 • نحوه مدل‌سازی دقیق قطعات کامپوزیتی در محیط Ansys composite prepost (ACP)
 • نحوه تعریف تئوری‌های مختلف واماندگی مواد کامپوزیتی در محیط Ansys composite prepost (ACP)
 • نحوه محاسبه ماتریس‌های [A]، [B] و [D] در مواد کامپوزیتی توسط نرم‌افزار
 • نحوه تعریف و تحلیل صفحات لانه زنبوری (Honey comb) و صفحات ساندویچی (Sandwich panel)
 • نحوه مدل‌سازی ترک و تعیین ضرایب شدت تنش مربوطه
 • نحوه انجام بهینه‌سازی در محیط Response surface optimization
 • نحوه انجام بهینه‌سازی در محیط Direct optimization
 • شبیه‌سازی فرآیندهای شکل‌دهی Fullering و Deep drawing
 • حل چندین مسئله پیشرفته مهم صنعتی و دانشگاهی

9) کارگاه آموزشی MATLAB – مقدماتی

 • معرفی فضای نرم افزار
 • معرفی توابع ریاضی
 • ماتریس­ها و بردارها
 • برنامه­نویسی در فضای نرم­افزار (if، for، while،…)
 • کد نویسی در فایل‌های متنی یا m- فایل‌ها
 • رسم نمودارهای دو بعدی و رویه­های سه بعدی- نحوه رسم نمودار برای مقالات
 • ذخیره­سازی و فراخوانی داده­ها با فرمت­های مختلف
 • حل معادلات جبری و دیفرانسیل به روش تحلیلی و عددی

10) کارگاه آموزشی MATLAB – پیشرفته

 • مروری بر برنامه نویسی در متلب
 • کد نویسی پیشرفته در فایل‌های متنی یا m- فایل‌ها
 • حل معادلات پارشال و دیفرانسیل
 • معرفی فضای سیمولینک
 • حل معادلات جبری و دیفرانسیل در فضای سیمولینک
 • GUI و پیاده‌سازی برنامه‌های مختلف در فضای گرافیکی GUI
 • معرفی جعبه ابزارهای مختلف مانند برازش منحنی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی و …

برنامه آموزشی و تعرفه کارگاههای یک روزه

کارگاههای یک روزه ویژه اسفند ماه 1394

ردیف نام دوره مدت دوره (ساعت) تعداد جلسات هزینه دوره (تومان)
1 کارگاه یک روزه بهینه‌سازی (الگوریتم ژنتیک، پرندگان، مورچگان و ارائه کدهای آماده برای آن­ها) 8 1 روز 150000
2 کارگاه یک روزه شبکه عصبی (MLP, RBF, ANFIS) 8 1 روز 150000
3 کارگاه یک روزه مکانیک شکست در ABAQUS 8 1 روز 150000
4 کارگاه یک روزه مدل‌سازی و تحلیل پیشرفته کامپوزیتها در ANSYS COMPOSITE PREPOST (ACP) 8 1 روز 150000
5 کارگاه یک روزه How to Apply (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150000
6 کارگاه یک روزه TOEFL Tricks (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150000
7 کارگاه یک روزه GRE Quantitative (ویژه تمامی رشته‌ها) 8 1 روز 150000

رئوس مهمترین مطالب ارائه شده در کارگاه یک روزه

1) کارگاه یک روزه بهینه‌سازی (الگوریتم ژنتیک، پرندگان، مورچگان و ارائه کدهای آماده برای آن­ها)

 • معرفی تئوری الگوریتم ژنتیک
 • نحوه کدنویسی الگوریتم ژنتیک یک هدفه
 • نحوه کدنویسی الگوریتم ژنتیک دو هدفه
 • نحوه کدنویسی الگوریتم­ها با استفاده از جعبه ابزار MATLAB
 • معرفی الگوریتم PSO، ACO
 • ارائه کد PSO و ACOو آشنایی با نحوه کارکرد آنها
 • حل چندین تمرین توسط خود متقاضیان دوره و رفع اشکالات موجود

2) کارگاه یک روزه شبکه عصبی (MLP, RBF, ANFIS)

 • معرفی تئوری شبکه عصبی­های مختلف
 • معرفی و نحوه کدنویسی MLP و RBF
 • پیش­بینی سری­های زمانی با شبکه­های عصبی
 • نحوه تربیت شبکه با الگوریتم ژنتیک
 • معرفی و نحوه کدنویسی ANFIS
 • ارائه دو مثال و حل آن با همه روش­ها و مقایسه کارایی آن­ها
 • حل چندین تمرین توسط خود متقاضیان دوره و رفع اشکالات موجود

3) کارگاه یک روزه مکانیک شکست در ABAQUS

 • آشنایی با مبانی علمی مکانیک شکست
 • معرفی المان‌های مورد نیاز برای تحلیل‌های مکانیک شکست
 • نحوه مدل‌سازی ترک‌های دو بعدی و تعیین پارامترهای شکست مورد نیاز
 • نحوه محاسبه و تعیین ضرایب هندسی موجود در ضرایب شدت تنش
 • نحوه مدل‌سازی ترکهای سه بعدی و تعیین پارامترهای شکست مورد نیاز
 • نحوه مدل‌سازی ترکهای سه بعدی نیم‌بیضوی و تعیین پارامترهای شکست مورد نیاز
 • حل چندین تمرین توسط خود متقاضیان دوره و رفع اشکالات موجود

4) کارگاه یک روزه مدل‌سازی و تحلیل پیشرفته کامپوزیتها در ANSYS COMPOSITE PREPOST (ACP)

 • آشنایی با مبانی علمی مکانیک مواد مرکب
 • نحوه مدل‌سازی دقیق مواد کامپوزیتی
 • نحوه محاسبه ماتریس‌های [A]، [B] و [D] در مواد کامپوزیتی توسط نرم‌افزار
 • نحوه ترسیم تنش و کرنش بین لایه‌ای در مواد کامپوزیتی توسط نرم افزار
 • نحوه تعریف تئوری‌های مختلف واماندگی مواد کامپوزیتی
 • نحوه تعریف و تحلیل صفحات لانه زنبوری (Honey comb) و صفحات ساندویچی (Sandwich panel)
 • حل چندین تمرین توسط خود متقاضیان دوره و رفع اشکالات موجود

15) کارگاه یک روزه How to Apply (ویژه تمامی رشته‌ها)

 • آشنایی با دانشگاه‌ها و ارائه روش مستقیم ارتباط با اساتید
 • نحوه نوشتن Resume، SOP و Biographical Sketch
 • نحوه سفارش ارسال کارنامه از ETS
 • آشنایی با (WES (World Education System
 • فرقTOEFL و IELTS در دانشگاه‌های مختلف
 • نحوه گرفتن ویزا و وقت سفارت
 • ارائه کم هزینه‌ترین راه برای پرداخت‌ها
 • نحوه آزادسازی مدارک و ارسال رسمی آنها
 • Admission و فرم I20

16) کارگاه یک روزه TOEFL Tricks (ویژه تمامی رشته‌ها)

 • آشنایی با آزمون TOEFL
 • ارائه فایل‌های آمادگی آزمون
 • تمپلیت‌های Speaking و Writing
 • بررسی تمامی سوالات Speaking و Writing بصورت مجزا
 • ارائه روش‌های نوین برای سوالات Speaking
 • ارائه روش‌های نوین برای سوالات Listening
 • ارائه روش‌های نوین برای سوالات Reading

17) کارگاه یک روزه GRE Quantitative (ویژه تمامی رشته‌ها)

 • آشنایی با آزمون GRE
 • ارائه فایل‌های آمادگی آزمون
 • بررسی تمامی مباحث Quantitative
 • Algebra
 • Fractions, Decimals & Percent
 • Geometry
 • Number Properties
 • Quantitative Comparisons
 • Data Interpretation

تدریس خصوصی نرم افزار

لیست نرم افزار‌‎ها برای تدریس خصوصی

ردیف نام نرم‌افزار
1 CATIA – مقدماتی
2 CATIA – پیشرفته
3 SOLIDWORKS – مقدماتی
4 SOLIDWORKS – پیشرفته
5 ABAQUS – مقدماتی
6 ABAQUS – پیشرفته
7 ANSYS WORKBENCH – مقدماتی
8 ANSYS WORKBENCH – پیشرفته
9 MATLAB – مقدماتی
10 MATLAB – پیشرفته

توضیحات:

  • مدرسان تمام نرم‌افزارهای فوق از برجسته‌ترین فارغ التحصیلان دکتری و یا دانشجویان دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران می‌باشند.
  • هزینه تدریس خصوصی نرم‌افزارهای فوق برای دوره‌های مقدماتی ساعتی 75,000 تومان و برای دوره‌های پیشرفته ساعتی 100,000 می‌باشد و حداقل ساعت مورد قبول برای تدریس خصوصی 10 ساعت درنظر گرفته شده است.
  • مدت زمان هر جلسه 2 ساعت می‌باشد.

تدریس خصوصی دروس

لیست دروس تدریس خصوصی مهندسی مکانیک

مقطع نام درس
کارشناسی ریاضی 1
ریاضی 2
معادلات دیفرانسیل
محاسبات عددی
ریاضی مهندسی
فیزیک 1
فیزیک 2
نقشه‌کشی صنعتی
استاتیک
دینامیک
دینامیک ماشین
مقاومت مصالح 1
مقاومت مصالح 2
طراحی اجزا 1
طراحی اجزا 2
ترمودینامیک 1
ترمودینامیک 2
مکانیک سیالات 1
مکانیک سیالات 2
انتقال حرارت
ارتعاشات مکانیکی
کنترل خطی
کارشناسی‌ارشد ریاضی مهندسی پیشرفته
مکانیک مواد مرکب
مکانیک محیط پیوسته
الاستیسیته
مکانیک شکست
روش‌های اجزاء محدود
کنترل غیرخطی
کنترل پیشرفته
کنترل فازی

توضیح:

     • مدرسان تمام دروس از برجسته‌ترین فارغ التحصیلان دکتری و یا دانشجویان دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران می‌باشند.
     • هزینه تدریس خصوصی دروس فوق برای دوره‌های مقدماتی ساعتی 75,000 تومان و برای دوره‌های پیشرفته ساعتی 100,000 می‌باشد و حداقل ساعت مورد قبول برای تدریس خصوصی 10 ساعت درنظر گرفته شده است.
     • مدت زمان هر جلسه 2 ساعت می‌باشد.

توضیحات:

 • مدرسان تمام دوره‌ها و کارگاههای فوق از برجسته‌ترین فارغ التحصیلان دکتری و یا دانشجویان دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران می‌باشند.
 • تمام دوره‌های آموزشی و کارگاههای فوق به صورت ماهانه برگزار می‌گردند و از اول هر ماه تا 25 آن ماه ثبت نام اولیه برای دوره‌ها و کارگاههای ماه بعد انجام می‌شود.
 • مدت زمان هر جلسه دوره‌های آموزشی 2 ساعت می‌باشد و در هر روز دو جلسه با 20 دقیقه زمان استراحت و پذیرایی بین هر کلاس برگزار می‌شود. دوره‌های آموزشی به صورت یک روز در هفته برگزار می‌گردند.
 • کلاسها مجهز به ویدیو پروژکتور می باشند، همراه داشتن لپ تاپ توصیه میشود اما الزامی نمی باشد.
 • مدت زمان هر جلسه کارگاه‌های یک روزه 2 ساعت می‌باشد و در یک روز چهار جلسه همراه با ناهار و پذیرایی کامل برگزار می‌شود. زمان شروع کارگاههای یک روزه 8 صبح و پایان آن 7 شب می‌باشد.
 • اولویت شرکت در دوره‌ها و کارگاههای فوق با کسانی است که زودتر ثبت نام نموده‌اند.
 • دوره‌ها و کارگاههای فوق در صورت رسیدن به حد نصاب تشکیل خواهند شد.
 • ثبت نام قطعی منوط به واریز کامل شهریه، پس از مشخص شدن به حد نصاب رسیدن هر دوره یا کارگاه می‌باشد.
 • در صورتی که به دلایل پیش‌بینی نشده برگزاری دوره‌های آموزشی یا کارگاههای یک روزه لغو شود کل هزینه دریافتی تا حداکثر 48 ساعت بعد به حساب مشتری باز خواهد گشت.
 • در پایان دوره فیلم ویدیویی از صفحه لپ‌تاب استاد حاوی تمام مطالب مطرح شده در دوره به تمام شرکت کنندگان اهدا می‌شود.
 • به شرکت کنندگان در دوره‌ها و کارگاههای آموزشی فوق گواهی معتبر شرکت در دوره یا کارگاه اهدا می‌شود.
 • مکان برگزاری دوره‌های آموزشی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان اقاقیا، خیابان گلبهار، کوچه گلناز، کانون نخبگان ایران

پیش ثبت نام دوره آموزشی مهندسی مکانیک

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.